POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA NA JERSEY


Zapraszamy dzieci w wieku od 3 lat do 16 lat na zajęcia sobotnie w godz od 9.30 do 13.30

w D'Auvergne School, La Pouquelaye.


Polska Szkoła Sobotnia powstała w celu krzewienia polskiej kultury i języka wśród polskich dzieci mieszkających na terenie Jersey.

Oprócz nauczania języka polskiego, historii, zagadnień współczesnych i geografii program uwzględnia elementy kultury i obyczajów polskich.


Dzieci biorą również udział w występach artystycznych ( np. Jasełka, okolicznościowe przedstawienia i apele), konkursach plastycznych i recytatorskich.


Do dyspozycji uczniów jest także biblioteka szkolna z bogatym wyborem literatury dla dzieci i młodzieży jak również słowniki, encyklopedie i inne pomoce naukowe.


Polska Szkoła Sobotnia jest placówką o zarejestrowanym charakterze działalności non-profit. Czesne płacone przez rodziców jest przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu sal klasowych, wynagrodzenia nauczycieli, ubezpieczenia, szkoleń oraz innych materiałów dydaktycznych.

3 grudnia 2011 Polska Szkoła Sobotnia została oficjalnie uznana jako
placówka szkolna spełniająca wszystkie wymogi Ministerstwa Edukacji,
Sportu i Kultury na Jersey i wpisana w rejestr placówek oświatowych na
wyspie.

We wrześniu rozpoczynamy dodatkowe zajęcia taneczne dla dzieci, dla zainteresowanych jest także francuski oraz hiszpański do wyboru.

Serdecznie zapraszamy!